Välkommen till TJ:s Gräv & Markservice!

TJ:s Gräv & Markservice i Arentorp är ett litet entreprenadföretag som erbjuder grävning och markarbeten utförda med hjälp av minigrävare. Bland tjänsterna ingår även betongbilning och mindre rivningsarbeten.

Företaget startades 1990 av mig, Thomas Häggblom. Jag har förarutbildning för såväl gräv- och lastmaskin som truck.

Med utgångspunkt i Arentorp utanför Vara har jag möjlighet att åta mig arbeten i hela Skaraborgs län. Oavsett om uppdragsgivaren är ett företag eller en privatperson garanterar jag ett väl utfört arbete till ett bra pris.

Nöjda kunder är den bästa reklamen!

Maskiner